Jest to rozwiązanie przeznaczone dla Klientów o szczególnych wymaganiach. Dla klientów którzy pragną uczynić pracę w firmie bardziej efektywną i prostszą.

Oferujemy:

  • stworzenie aplikacji „uszytej na miarę” Państwa potrzeb;
  • wprowadzanie modernizacji już istniejącejącego oprogramowania;
  • fachową opiekę nad stworzonym rozwiązaniem.

Realizacja takiego procesu przebiega zgodnie z następującym schematem:

1. Zebranie wymagań klienta.

2. Wizualizacja i opisanie przyszłego systemu.

3. Tworzenie i stabilizacja systemu.

4. Wsparcie podczas jego dalszego rozwoju.