Lokalizacja inwestycji: GiWK Gdańsk, ul. Benzynowa 26, 80-711 Gdańsk

www.giwk.pl

Zakres wykonanych prac

- przygotowanie kompleksowo dokumentacji projektowej i wykonawczej niezbędnej do realizacji wszystkich etapów inwestycji,
- dostarczenie, instalacja i uruchomienie Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) w obiekcie elektrowni biogazowej,
- zaprojektowanie i wykonanie systemu gaszenia gazowego rozdzielni SN-15kV w obiekcie elektroni biogazowej,
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej w tym pomiarowej,
- zaprojektowanie koncepcyjnego systemu detekcji i gaszenia wymiennika ciepła (200-600 stopni C) w obiekcie spalarni.

GALERIA ZDJĘĆ