Systemy gaszenia gazem

Automatyczny system przeciwpożarowy przeznaczony na gazowe środki gaśnicze, jeden z typów stałych urządzeń gaśniczych (SUG). Najbardziej popularne są systemy na czyste środki gaśnicze, jak gazy FE-36, FM-200 lub Novec 1230, gazy obojętne (tzw. inergeny) lub CO2. Systemy gaszenia gazem stosowane są w ochronie serwerowni, centrów przetwarzania danych, centrów finansowych i banków, skarbców, stacji transformatorowych, rozdzielni elektrycznych, elektrowni i elektrociepłowni, zakładów produkcyjnych, laboratoriów, szpitali, archiwów, muzeów, galerii i bibliotek - wszędzie tam, gdzie zastosowanie niegazowych środków gaśniczych (woda, piana, proszek) może doprowadzić do trwałych uszkodzeń gaszonych przedmiotów i pomieszczeń. System gaszenia gazem współdziała z systemem sygnalizacji pożarowej (SSP).


Ochrona akumlatorowni i magazynów energii

 


Ochrona serwerowni i obiektów typu data center

 


Ochrona transformatorowni i rozdzielni NN - SN - WN

Budowa:

- układ zasilania środkiem gaśniczym - zbiornik(i) nisko- lub wysokociśnieniowy(e) z zaworem i rurką syfonową, manometr z łącznikami ciśnieniowymi lub bez, łączka elastyczna lub stalowa, zawór zwrotny, kolektor z łącznikiem ciśnieniowym i urządzenie wagowe,
układ mocowania zbiorników i kolektora - obejmy, szyny i elementy złączne,
- układ sterowania - elektryczne urządzenie sterujące wraz z urządzeniem opóźniającym, ręczne urządzenie inicjujące, ręczne urządzenie wstrzymujące, wyzwalacze, zbiornik z czynnikiem napędowym i osprzętem, łączniki elastyczne linii sterującej/pilotowej,
- układ podawania środka gaśniczego - rury, złącza, kształtki, uchwyty do rur i dysze gaśnicze, dozujące oraz rozprowadzające gaz,
- pozostałe elementy - sieć czujników, sygnalizatory i inne.

Działanie:

Po wykryciu ognia przez czujniki, odpowiedni sygnał jest puszczany do centralki. Uruchamia się sygnalizacja optyczna i dźwiękowa o zagrożeniu pożarem. Po ustalonym na ewakuację czasie system automatycznie zwalnia elektrozawory na zbiornikach i środek gaśniczy zostaje wyzwolony. Dostępna jest również opcja wyzwolenia ręcznego.

System sygnalizacji pożaru

System sygnalizacji pożaru, system sygnalizacji pożarowej, SSP (także SAP, czyli sygnalizacja alarmowa pożarowa lub system alarmu pożarowego) – zbiór elementów tworzących instalację o określonej konfiguracji, które są w stanie wykrywać pożar, inicjować alarm, automatycznie powiadamiać jednostkę straży pożarnej lub wykonywać inne działania zmniejszające skutki pożaru. Podstawowym zadaniem SSP jest szybkie i bezbłędne wykrycie powstającego pożaru, zanim się on rozwinie i osiągnie rozmiary trudne do opanowania. Szybkie wykrycie źródła pożaru daje więcej czasu na przeprowadzenie ewakuacji budynku i na skuteczną ochronę zgromadzonych w nim dóbr. System SSP jest jednym z podstawowych systemów bezpieczeństwa w obiektach. Z tego powodu system ten nie może być integrowany ani na płaszczyźnie sprzętowej, ani na płaszczyźnie mediów komunikacyjnych, z innymi systemami. Jedyną możliwą płaszczyzną integracji z innymi systemami bezpieczeństwa jest poziom oprogramowania.

 

Firma IT-Guard jako lider na rynku innowacji zarówno projektuje jak i instaluje Systemy Gaszenia, SSP

Przykładem projektu koncepcyjnego może być tu projekt detekcji i gaszenia wymiennika ciepła (200-600 stopni C) na jednej ze spalarni

Projekt obrazuje:
1. Sposób instalacji przemysłowych czujników temperatury, które zbierając dane pozwalają na analizę możliwości powstania pożaru w wymienniku.
2. Sposób instalacji dysz systemu gaszenia umożliwiający ręczne wyzwalanie gaszenia do momentu ugaszenia pożaru.

Projekt obrazuje tylko założenie koncepcyjne bez pozostałych elemntów systemu jako jedno z możliwych rozwiązań scenariusza powstania zaglożenia pożarowego wewnątrz wymiennika.